O posadnutom a sviniach v mori. (Lk 8, 26 – 39)

(Peter Lazorík) V knihe Pán prsteňov v časti Dve veže Tolkien ústami Aragorna, jedného z hlavných hrdinov, hovorí takúto zaujímavú vetu: „Ten, kto nedokáže odhodiť poklad, keď treba, je jeho otrokom.“ Krásne vyjadruje meradlo, ako sledovať svoju slobodu voči majetku. Boh chce, aby sme boli slobodní. Sám nám túto slobodu vydobyl na kríži. A svojou mocou nás oslobodzuje, ako môžeme vidieť aj na prípade posadnutého z Gerazy. Ani tisíce zlých duchov, ktoré zotročovali úbohého muža, nedokázali odolať Ježišovej oslobodzujúcej moci. No v tomto príbehu boli oslobodení aj miestni obyvatelia. Už nemuseli mať strach z moci diabla, ktorý ovládal tohto človeka. Oslobodenie spod otroctva nečistých duchov u toho muža spôsobuje pokoj a radosť, a ochotu ísť za Ježišom.

 

No oslobodenie u obyvateľov Gadarského kraja vyvoláva strach a odpor k Ježišovi. Prosia ho, aby odišiel. Žiaľ, rovnako je to aj dnes. Tešíme sa, keď sme oslobodení z príkoria zlého ducha. Obzvlášť, keď to ohrozovalo naše zdravie či dôstojnosť. No ak sa nám siahne na majetok? Na niečo, čo milujeme? A práve preto, aj keď Boh oslobodzuje človeka spútaného alkoholom, mnohokrát ostáva naďalej spútaný. Nie pre Božiu nemohúcnosť, ale preto, že človek alkohol miluje a sám nechce odísť z jeho otroctva. Takto je mnoho ľudí spútaných majetkom, slávou a inými vecami. Skúsme zmerať svoju slobodu Aragornovou vetou.

Požehnaný deň Vám praje Gréckokatolícka farnosť, Prešov – mesto!
Prevzaté automaticky zo stránky www.casopisslovo.sk
© 2019 Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov | GDPR | Mgr. Ondrej Miškovič | Administrácia webu