FARSKÉ OZNAMY 07. 05. – 13. 05. 2018

• Budúcu nedeľu je zbierka na katolícke masmédiá. Účelom zbierky je finančne podporiť predovšetkým masmediálne projekty Katolíckej cirkvi na Slovensku.
• Vo štvrtok 10. mája máme prikázaný sviatok Nanebovstúpenia Pána. Sv. liturgie budú ako vo sviatok: ráno 5:45, 7:00, 8:30 a popoludní o 16:30 a o 18:00 hod. Po každej sv. liturgii bude myrovanie. Veľkú večiereň sviatku budeme mať v stredu po večernej liturgii.
• V sobotu 12. mája Vás srdečne pozývame na slávnostné archieparchiálne večeradlo tu v našom katedrálnom chráme so začiatkom o 9.00 hod. Podrobný program večeradla je vyvesený vzadu na nástenke.
• Oznamujeme vám, že 9. metropolitná púť do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakowe sa uskutoční 02. júna 2018. Zároveň vás všetkých na ňu srdečne pozývame. Záujemcovia sa môžu hlásiť v sakristii katedrály a je potrebné nechať zálohu 10 €.

Oznamujeme vám, že sv. manželstva chcú prijať:
Lukáš Kovalik, gréckokatolík, narodený v Prešove a bývajúci vo Veľkom Šariši, syn rodičov Mariána a Aleny rod. Sabolovej
a
Nikola Pištejová, gréckokatolíčka, narodená v Starej Ľubovni a bývajúca vo Vislanke, dcéra Štefana a Sabíny rod. Kuľbagovej. Ohlasujú sa po tretíkrát.

Ľudovít Ján Guľa, gréckokatolík, narodený a bývajúci v Prešove, syn Ľubomíra a Oľgy rod. Koščovej
a
Petra Talarovičová, rímskokatolíčka, narodená a bývajúca v Prešove, dcéra Pavla a Gabriely rod. Kačmárovej. Ohlasujú sa po prvýkrát.

Dávid Šturák, gréckokatolík, syn Petra a Gabriely rod. Piskoríkovej
a
Vlasta Džačovská, gréckokatolíčka, dcéra Jána a Vlasty rod. Figurovej. Ohlasujú sa po prvýkrát.

Milan Sisak, gréckokatolík, narodený v Snine a bývajúci v Pichnom, syn rodičov Milana a Anny rod. Jasanskej
a
Miriam Capová, gréckokatolíčka, narodená v Bardejove a bývajúca v Chminianskej Novej Vsi, dcéra Petra a Ľubomíry rod. Sremaňákovej. Ohlasujú sa po prvýkrát.

Dávid Vaňo, rímskokatolík, narodený a bývajúci v Prešove, syn rodičov Mariána a Agáty rod. Vaňovej
a
Michaela Komanická, gréckokatolíčka, narodená a bývajúca v Prešove, dcéra Miroslava a Anny rod. Riňákovej. Ohlasujú sa po prvýkrát.

Daniel Galajda
farár
© 2019 Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov | GDPR | ANAXIOS SERVICES | Administrácia webu