FARSKÉ OZNAMY 26. 03. – 01. 04. 2018

• Kompletný liturgický program počas sviatkov Vzkriesenia Pána je zverejnený na plagátoch a na našej webovej stránke www.katedrala.sk.pascha_2018

Vašu pozornosť chceme upriamiť najmä na:
– Veľký štvrtok: Liturgia sv. Bazila Veľkého s večierňou 16.30 hod. a po jej skončení Sväté strasti.
– Veľký piatok: je to prikázaný sviatok a prísny pôst o 15.00 hod. bude Veľká večiereň s uložením plaščenice do hrobu. A o 19.00 hod. sa budú čítať pri hrobe Skutky apoštolov.
– Veľká sobota: o 7.00 hod. Jeruzalemská utiereň a o 16.30 hod. liturgia sv. Bazila Veľkého s večierňou.
– Svätá a veľká nedeľa Paschy: ráno o 4.00 utiereň vzkriesenia s posvätením jedál a po nej sv. liturgia. Prosíme, aby ste si košíky s jedlom dali podľa možností posvätiť ráno po obrade vzkriesenia. Myrovanie.

Oznamujeme vám, že sv. manželstva chcú prijať:
Lukáš Kollár, rímskokatolík, narodený v Prešove a bývajúci v Sabinove, syn Františka a Anny rod. Maňákovej
a
Mária Straková, gréckokatolíčka, narodená a bývajúca v Prešove, dcéra Jaroslava a Márie rod. Bzíkovej. Ohlasujú sa po prvý a druhý krát.

Daniel Galajda
farár
© 2019 Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov | GDPR | ANAXIOS SERVICES | Administrácia webu