FARSKÉ OZNAMY 12. 02. – 18. 02. 2018

• 1. pôstnu nedeľu 18. februára bude prebiehať v celej našej archieparchii jarná zbierka na Charitu. Nezabúdajme, že aj almužna je neoddeliteľnou súčasťou a zmyslom pôstneho úsilia.
• GMC Bárka v Juskovej Voli pozýva všetky deti vo veku 9-15 rokov na Jarný tábor 2018, ktorý sa uskutoční v termíne od 25. februára do 1. marca 2018. Bližšie info o cene a registrácii nájdete na plagáte vzadu.
• Od pondelka 12. februára začíname Veľký pôst – štyridsiatnicu. Pre našu cirkev sú pre toto obdobie charakteristické tzv. aliturgické dni (keď sa neslávi sv. liturgia), ktoré u nás pod vplyvom latinskej liturgie vymizli. V stredy a piatky síce už sú Služby vopred posvätených darov, ale zároveň nám tu v katedrále zostali ešte dve sväté liturgie ráno, čo je nelogické a aj liturgicky nesprávné.
Vo Veľkom pôste preto v stredy a piatky ráno už sväté liturgie nebudú, ale budete môcť sa prísť v kajúcom duchu pomodliť spoločne veľkopôstnu utiereň o 7:00 hod. a o 16:30hod. mať účasť na Božskej službe vopred posvätených darov a prijať Eucharistiu.
• Kto si chce obnoviť hramoty – dopísať mená mŕtvych z rodiny, môže tak spraviť v sakristii katedrály. Prvá zádušná sobota už bola za všetkých zosnulých. Druhá zádušná tento rok sa vynecháva, na tretiu zádušnú sobotu (3.3.) sa budú čítať mená rodín od písmena A – po písmeno K a na štvrtú zádušnú sobotu (10.3.) sa budú čítať mená od písmena L – po písmeno Z.
• Vyšlo nové číslo časopisu Slovo, predplatitelia si ho môži vyzdvihnúť v sakristii a na voľný predaj je u kurátorov pri východe z chrámu.

Daniel Galajda
farár
© 2019 Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov | GDPR | ANAXIOS SERVICES | Administrácia webu