FARSKÉ OZNAMY 08. 01. – 14. 01. 2018

• Budúcu nedeľu bude zbierka na Gréckokatolícku teologickú fakultu + cirkevné školy. Účelom zbierky je finančná pomoc na rozvoj Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity a pre potreby cirkevných škôl Prešovskej archieparchie
• Prispieť na Dobrú novinu môžete ešte stále ľubovoľnou sumou v sakristii katedrály do konca januára, alebo darcovskou SMS v hodnote 2€ zo všetkých sietí s textom DMS DOBRANOVINA na číslo 877.
• K Jubilejnému roku Prešovskej archieparchie 2018, vydala Apoštolská penitenciária dekrét, ktorý hovorí o tom, že v termíne 1. január – 31. december 2018 môže každý veriaci raz za deň získať v našom katedrálnom chráme plnomocné odpustky za predpokladu splnenia nasledujúcich podmienok: prijať sviatosť zmierenia a pokánia (byť v stave milosti posväcujúcej), prijatie Eucharistie a modlitba na úmysel Svätého Otca: Otče nás, Raduj sa a Sláva Otcu.

Daniel Galajda
farár
© 2019 Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov | GDPR | ANAXIOS SERVICES | Administrácia webu