FARSKÉ OZNAMY 11. 12. – 17. 12. 2017

• Členovia spolku sv. Cyrila a Metoda si môžu prevziať kalendáre a podielové knihy k novému roku v sakristii katedrály.
• Dávame do pozornosti, že dnes sa uskutoční vianočná burza našich skautov a vodkýň, na ktorej budú predávať svoje výrobky a skautský kalendár 2018 v zadnej časti chrámu po sv. lituriách o 8.00, 10.00 a 11.45 hod. Aj taktouto formou môžete podporiť náš zbor skautov a vodkýň v našej farnosti.
• Ešte raz Vám chceme ponúknuť možnosť objednať si do svojej rodiny gréckokatolícky časopis Slovo na rok 2018 za zvýhodnenú cenu.
• Spovedanie pred sviatkami Narodenia Pána už môžete priebežne využívať, posilnené o viacerých spovedníkov bude od nedele 17. decembra do 22. decembra. Prosíme, aby ste si túto sviatosť neodkladali na poslednú chvíľu.
• Chorých budeme spovedať 19. decembra v dopoludňajších hodinách, prosíme, aby ste ich nahlasovali v sakristii katedrály.
• GMC Bárka v Juskovej Voli pozýva všetky deti vo veku 9-15 rokov na zimný detský tábor, ktorý sa uskutoční v termíne od 2. do 5. januára 2018. Bližšie info o cene a registrácii nájdete na plagáte vzadu.
• Gréckokatolícka charita Prešov začína rozširovať známy Poukaz na stravu v meste Prešov. Nový Charitný poukaz budú môcť ľudia v núdzi využiť nielen na teplé jedlo, ale aj na základnú osobnú hygienu, ošatenie alebo prenocovanie. Tento poukaz je spôsobom ako zmysluplne podať pomocnú ruku človeku, ktorí na ulici prosí o pomoc. Poukazy v hodnote 50 centov si môžte zakúpiť vzadu.

Daniel Galajda
farár
© 2019 Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov | GDPR | ANAXIOS SERVICES | Administrácia webu