FARSKÉ OZNAMY 13. 11. – 19. 11. 2017

• Dnes je zbierka na podporný fond. Účelom zbierky je zabezpečiť riadny chod Gréckokatolíckeho arcibiskupstva ako aj všetkých komisií zriadených pri ABU.
• V utorok začína 40-dňový pôst pred sviatkom Narodenia Pána – Filipovka.
• Opäť je tu čas, kedy si môžete v sakristii objednať časopis SLOVO. Ide o oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. Ponúka zaujímavých 28 strán každé dva týždne za 14,-€ s novými prílohami. Zároveň predplatiteľ obdrží nástenný kalendár k novému roku.
• 19. novembra bude katolícka cirkev po prvýkrát v histórii sláviť Svetový deň chudobných, ktorý vyhlásil pápež František. Aj Gréckokatolícka charita Prešov sa zapojí do tejto výzvy programom, na ktorý vás všetkých srdečne pozýva. Podrobný program nájdete vzadu na nástenke.
• V jubilejnom roku 2018 sa uskutoční Púť manželov v Ľutine. Pri tejto príležitosti by otec arcibiskup a metropolita Ján rád ocenil manželské páry, ktoré v roku 2018 budú sláviť 50. výročie sviatosti manželstva. Preto prosíme tie páry, ktorých sa to týka, aby sa do konca novembra nahlásili v sakristii.

Daniel Galajda
farár
© 2019 Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov | GDPR | ANAXIOS SERVICES | Administrácia webu