FARSKÉ OZNAMY 30. 10. – 05. 11. 2017

• Prosíme rodičov detí, ktoré v tomto školskom roku majú prvýkrát pristúpiť k sviatosti zmierenia a pokánia, aby ich už nahlasovali v sakristii katedrály.
• V stredu o 11:00h. sa pomodlíme v dome smútku na hlavnom cintoríne panychídu za našich zosnulých.
• Dávame do pozornosti, že v stredu 1. novembra 2017 o 14.25 h bude na RTVS 2 odvysielaný dokument Gojdič. Láska nadovšetko.
• Opäť je tu čas, kedy si môžete v sakristii objednať časopis SLOVO. Ide o oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. Ponúka zaujímavých 28 strán každé dva týždne za 14,-€ s novými prílohami. Zároveň predplatiteľ obdrží nástenný kalendár k novému roku.
• V rámci jubilejného roka pri príležitosti 200. výročia vzniku Prešovskej eparchie a 10. výročia jej povýšenia na metropoliu, Vás všetkých pozývame na archieparchiálnu púť s vladykom Jánom Babjakom SJ do Svätej zeme, ktorá sa uskutoční 21. – 28. apríla 2018. Bližšie informácie o programe púte a cene nájdete vzadu na nástenke.
• Bratia a sestry srdečne vás pozývame na Festival duchovných piesni v dňoch od 10.-12. novembra. Festival sa uskutoční tu v našom katedrálnom chráme. Viac informácií nájdete vzadu na nástenke.
• Dávame do pozornosti, že vzadu je k dispozíci brožúra objasňujúca a vysvetľujúca návrat k praxi podávania eucharistie deťom a nemluvňatám po krste. Brožúra obsahuje podrobné vysvetlenie tejto problematiky, usmernenia pre rodičov a katechézy. Cena brožúry je 1 €. Pozývame všetkých rodičov, ktorí majú deti v tomto veku 0-10 rokov, aby sa nebáli a počas sv. liturgií privádzali (prinášali) svoje deti k sv. príjimaniu.

Daniel Galajda
farár
© 2018 Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov | GDPR | ANAXIOS SERVICES | Administrácia webu