FARSKÉ OZNAMY 16. 10. – 22. 10. 2017

• Prosíme rodičov detí, ktoré v tomto školskom roku majú prvýkrát pristúpiť k sviatosti zmierenia a pokánia, aby ich už nahlasovali v sakristii katedrály.
• Opäť je tu čas, kedy si môžete v sakristii objednať časopis SLOVO. Ide o oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. Ponúka zaujímavých 28 strán každé dva týždne za 14,-€ s novými prílohami. Zároveň predplatiteľ obdrží nástenný kalendár k novému roku.
• Budúcu nedeľu bude zbierka na misie.
• Nadácia Kirche in Not – Pomoc trpiacej Cirkvi aj tento rok organizuje iniciatívu MILIÓN DETÍ SA MODLÍ RUŽENEC, ktorá sa stretla s veľkým ohlasom u nás na Slovensku, ako aj v ďalších 68 krajinách, ktoré sa chcú modliť za pokoj vo svete. Pozývame preto všetky deti v stredu 18. októbra, aby sme sa spoločne zapojili do tejto výzvy a po večernej sv. liturgii sa pomodlíme spoločne modlitbu sv. ruženca.
• Dávame do pozornosti, že vzadu je k dispozíci brožúra objasňujúca a vysvetľujúca návrat k praxi podávania eucharistie deťom a nemluvňatám po krste. Brožúra obsahuje podrobné vysvetlenie tejto problematiky, usmernenia pre rodičov a katechézy. Cena brožúry je 1 €. Pozývame všetkých rodičov, ktorí majú deti v tomto veku 0-10 rokov, aby sa nebáli a počas sv. liturgií privádzali (prinášali) svoje deti k sv. príjimaniu

Daniel Galajda
farár
© 2018 Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov | GDPR | ANAXIOS SERVICES | Administrácia webu