FARSKÉ OZNAMY 09. 10. – 15. 10. 2017

• Prosíme rodičov detí, ktoré v tomto školskom roku majú prvýkrát pristúpiť k sviatosti zmierenia a pokánia, aby ich už nahlasovali v sakristii katedrály. Prvé stretnutie rodičov a detí bude túto stredu 11. októbra 2017 tu v katedrále po večernej sv. liturgii o 17:30 hod.
• Opäť je tu čas, kedy si môžete v sakristii objednať časopis SLOVO. Ide o oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. Ponúka zaujímavých 28 strán každé dva týždne za 14,-€ s novými prílohami. Zároveň predplatiteľ obdrží nástenný kalendár k novému roku.
• Gréckokatolícke mládežnícke pastoračné centrum v Prešove pozýva všetkých stredoškolákov a vysokoškolákov na mládežnícke liturgie v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa, ktoré sa budú konať v utorky o 16:30. Po sv. liturgii sa v našom centre budú konať besedy, aktivity, spoločné zdieľania. Utorky sú viac orientované pre vysokoškolákov.Taktiež dávame do pozornosti sv. liturgie v kaplnke na Vysokoškolskom internáte, ktorý sa nachádza na ulici 17. novembra (tzv. nový internát).
• Dávame do pozornosti, že vzadu je k dispozíci brožúra objasňujúca a vysvetľujúca návrat k praxi podávania eucharistie deťom a nemluvňatám po krste. Brožúra obsahuje podrobné vysvetlenie tejto problematiky, usmernenia pre rodičov a katechézy. Cena brožúry je 1 €. Pozývame všetkých rodičov, ktorí majú deti v tomto veku 0-10 rokov, aby sa nebáli a počas sv. liturgií privádzali (prinášali) svoje deti k sv. príjimaniu.

Daniel Galajda
farár
© 2018 Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov | GDPR | ANAXIOS SERVICES | Administrácia webu