FARSKÉ OZNAMY 18. 09. – 24. 09. 2017

• Prosíme rodičov detí, ktoré v tomto školskom roku majú prvýkrát pristúpiť k sviatosti zmierenia a pokánia, aby ich už nahlasovali v sakristii katedrály. K sviatosti zmierenia a pokánia majú ísť deti podľa farnosti, v ktorej žijú a nie podľa školy, ktorú navštevujú.
• Drahí mladí a deti z našej farnosti. Opäť vám ponúkame možnosť navštevovať stretká v nebíčku v novom šk. roku 2017/18 vždy v piatok po večernej sv. liturgii. Stretká sú pre deti na I. a II. stupni ZŠ a SŠ.
• Dnes je zbierka na seminár. Touto zbierkou sa nepokrývajú náklady bohoslovcov ako súkromných osôb, ale týkajú sa chodu seminára, nakoľko z dotácií a platieb bohoslovcov nie sú pokryté všetky náklady na chod seminára.
• Hnutie na pomoc rozvedeným kresťanom oznamuje, že pravidelné mesačné stretnutie sa uskutoční dňa 19.9.2017 o 17.hodine u FRANTIŠKÁNOV v Prešove.
• Dávame do pozornosti, že vzadu je k dispozíci brožúra objasňujúca a vysvetľujúca návrat k praxi podávania eucharistie deťom a nemluvňatám po krste. Brožúra obsahuje podrobné vysvetlenie tejto problematiky, usmernenia pre rodičov a katechézy. Cena brožúry je 1 €. Pozývame všetkých rodičov, ktorí majú deti v tomto veku 0-10 rokov, aby sa nebáli a počas sv. liturgií privádzali (prinášali) svoje deti k sv. príjimaniu.

Daniel Galajda
farár
© 2018 Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov | GDPR | ANAXIOS SERVICES | Administrácia webu