FARSKÉ OZNAMY 10. 09. – 17. 09. 2017

• Vo štvrtok 14. septembra 2017 máme sviatok Povýšenia sv. Kríža. V tento deň je zdržanlivosť od mäsa. Liturgie sú ako obvykle vo sviatok 5:45, 7:00, 8:30, 16:30, 18:00. V utorok po večernej sv. liturgii sa pomodlíme veľkú večiereň sviatku.
• Prosíme rodičov detí, ktoré v tomto školskom roku majú prvýkrát pristúpiť k sviatosti zmierenia a pokánia, aby ich už nahlasovali v sakristii katedrály. K sviatosti zmierenia a pokánia majú ísť deti podľa farnosti, v ktorej žijú a nie podľa školy, ktorú navštevujú.
• Drahí mladí a deti z našej farnosti. Opäť vám ponúkame možnosť navštevovať stretká v nebíčku v novom šk. roku 2017/18 vždy v piatok po večernej sv. liturgii. Stretká sú pre deti na I. a II. stupni ZŠ a SŠ.
• Budúcu nedeľu je zbierka na seminár. Touto zbierkou sa nepokrývajú náklady bohoslovcov ako súkromných osôb, ale týkajú sa chodu seminára, nakoľko z dotácií a platieb bohoslovcov nie sú pokryté všetky náklady na chod seminára.

Daniel Galajda
farár
© 2019 Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov | GDPR | ANAXIOS SERVICES | Administrácia webu