FARSKÉ OZNAMY 03. 07. – 09. 07. 2017

Dnes po sv. liturgii bude mirovanie.
Stredu, na sviatok svätých apoštolom rovných Cyrila a Metoda, učiteľov Slovanov, sv. liturgie budú, ráno 5:50, 7:00, 8:30 a popoludní o 16:30 hod.
Gréckokatolícka charita hľadá dobrovoľníka, ktorý by chcel pomôcť pri šití tašiek a darčekových predmetov z látky. Zároveň je tu prozba o darovanie nepotrebných alebo zvyšných látok. Viac info vzadu na nástenke.
Bratia a sestry, v záveroch metropolitného zhromaždenia bolo odhlasované a Rada hierarchov na svojom zasadnutí 11. apríla 2017 v Prešove jednohlasne odhlasovala, že naša Prešovská metropolitná cirkev sui iuris sa vracia k starobylej praxi podávania prijímania deťom, a to od 1. septembra 2017. Viac sa tejto téme budeme venovať v katechézach.

Daniel Galajda
farár
© 2018 Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov | GDPR | ANAXIOS SERVICES | Administrácia webu