FARSKÉ OZNAMY 12. 06. – 18. 06. 2017

Vo štvrtok 15. júna máme Sviatok Najsvätejšej Eucharistie. Sv. liturgie budú ráno 5:45, 7:00, 8:30 a popoludní 16:30 a 18:00 hod. Zároveň počas celého dňa bude vystavená najsvätejšia eucharistia ku celodennej poklone.

V pondelok 12. júna pozývame všetkých tých, ktorí si chcú prehĺbiť svoj duchovný život na formačno – duchovné stretnutie, ktoré sa uskutoční o 18:00hod. na fare v nebíčku.

júna (sobota) bude pred večernou sv. liturgiou o 17:00 hod. večiereň a po nej eucharistická pobožnosť s modlitbami za mesto Prešov.

Budúcu nedeľu 18. 6. 2017 sa o 10:00 hod. uskutočnia v Ľutine kňazské vysviacky. Všetci ste srdečne pozvaní.

Eucharistický sprievod po Prešove bude na budúcu nedeľu 18. júna. Začiatok je v našej katedrále o 15:00 hod. Zakončenie sprievodu bude v Konkatedrále sv. Mikuláša.

Od 1. júna do 31. augusta Gréckokatolícka charita vyhlasuje zbierku na školské pomôcky. Viac info nájdete vzadu na plagáte.

Centrum voľného času v Juskovej Voli pozýva aj tohto roku deti a mladých na Letné stretnutie mládeže 2017. Viac informácií nájdete vzadu na plagáte alebo stránke gmcbarka.sk (Zároveň na tejto stránke sa treba prihlasovať na turnus).

   Daniel Galajda

farár
© 2018 Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov | GDPR | ANAXIOS SERVICES | Administrácia webu