FARSKÉ OZNAMY 12. 06. – 18. 06. 2017

Vo štvrtok 15. júna máme Sviatok Najsvätejšej Eucharistie. Sv. liturgie budú ráno 5:45, 7:00, 8:30 a popoludní 16:30 a 18:00 hod. Zároveň počas celého dňa bude vystavená najsvätejšia eucharistia ku celodennej poklone.

V pondelok 12. júna pozývame všetkých tých, ktorí si chcú prehĺbiť svoj duchovný život na formačno – duchovné stretnutie, ktoré sa uskutoční o 18:00hod. na fare v nebíčku.

júna (sobota) bude pred večernou sv. liturgiou o 17:00 hod. večiereň a po nej eucharistická pobožnosť s modlitbami za mesto Prešov.

Budúcu nedeľu 18. 6. 2017 sa o 10:00 hod. uskutočnia v Ľutine kňazské vysviacky. Všetci ste srdečne pozvaní.

Eucharistický sprievod po Prešove bude na budúcu nedeľu 18. júna. Začiatok je v našej katedrále o 15:00 hod. Zakončenie sprievodu bude v Konkatedrále sv. Mikuláša.

Od 1. júna do 31. augusta Gréckokatolícka charita vyhlasuje zbierku na školské pomôcky. Viac info nájdete vzadu na plagáte.

Centrum voľného času v Juskovej Voli pozýva aj tohto roku deti a mladých na Letné stretnutie mládeže 2017. Viac informácií nájdete vzadu na plagáte alebo stránke gmcbarka.sk (Zároveň na tejto stránke sa treba prihlasovať na turnus).

   Daniel Galajda

farár

Share on FacebookEmail this to someoneShare on Google+Tweet about this on TwitterPrint this page

© 2018 Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov | GDPR | ANAXIOS SERVICES | Administrácia webu