FARSKÉ OZNAMY 05. 06. – 11. 06. 2017

  • Dnes sme začali sviatky Päťdesiatnice, popoludní o 17:00 bude Veľká večiereň s modlitbami k Svätému Duchu. Všetci ste srdečne pozvaní.
  • Zajtra máme sviatok Pondelok Sv. Ducha. liturgie budú ako vo sviatok o 5:50, 7:00, 8:30 a večer o 16:30 a 18:00.
  • Oznamuje Vám, že diakonát a presbyteriát mieni prijať Dominik Petrík, narodený vo Svidníku a bývajúci v Prešove, syn rodičov Mons. doc. ThDr. Ľubomíra Petríka, PhD. a Ing. Jany Petríkovej rod. Petrušovej. Ohlasuje sa po tretí krát. Kto by vedel nejakú prekážku, ktorá by bránila Dominikovi Petríkovi prijať sviatostné kňazstvo, nech to oznámi na tunajšom farskom úrade.
  • Budúcu nedľu 11. júna bude na sv.liturgii o 10:00 hod. diakonská vysviacka, preto sv.liturgia o 11:45 hod. sa ruší.
  • Od 1. júna do 31. augusta Gréckokatolícka charita vyhlasuje zbierku na školské pomôcky. Viac info nájdete vzadu na plagáte.

Daniel Galajda

 

 




© 2018 Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov | GDPR | ANAXIOS SERVICES | Administrácia webu