FARSKÉ OZNAMY 29. 05. – 04. 06. 2017

  • Dnes je zbierka na katolícke masmédiá.
  • Aj tento rok sa naša katedrála zapája do akcie NOC KOSTOLOV ktorá sa uskutoční piatok 2 júna po večernej sv. liturgii. Pre všetkých záujemcov je pripravený sprievodný program. Viac informácií nájdete vzadu na nástenke.
  • V sobotu 3. júna 2017 bude piata zádušná sobota. Po rannej liturgii bude spoločná panychída za všetkých zomrelých.
  • Oznamuje Vám, že diakonát a presbyterát mieni prijať Dominik Petrík, narodený vo Svidníku a bývajúci v Prešove, syn rodičov Mons. doc. ThDr. Ľubomíra Petríka PhD. a Ing. Jany rod. Petrušovej. Ohlasuje sa po druhý krát.
  • Z dôvodu väčšieho počtu ohlášok ako aj farských oznamov, si ohlášky môžete prečítať vzadu na nástenke.

 

 

           Daniel Galajda

farár

 

 
© 2018 Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov | GDPR | ANAXIOS SERVICES | Administrácia webu