FARSKÉ OZNAMY 22. 05. – 28. 05. 2017

Vo štvrtok 25. mája 2017 máme prikázaný sviatok Nanebovstúpenia Pána.

Sv. liturgie budú ako vo sviatok: ráno 5:45, 7:00, 8:30 a popoludní o 16:30 a o 18:00 hod. Po každej sv. liturgii bude myrovanie. Veľkú večiereň sviatku budeme mať v stredu po večernej liturgii.Budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédiá. Oznamuje Vám, že diakonát a presbyterát mieni prijať Dominik Petrík, narodený vo Svidníku a bývajúci v Prešove, syn rodičov Mons. doc. ThDr. Ľubomíra Petríka PhD. a Ing. Jany rod. Petrušovej. Ohlasuje sa po prvý krát. Komunita Cenacolo pozýva všetkých rodičov a príbuzných, ktorí potrebujú riešiť závislosť svojich detí, alebo blízkych na rodičovský klub v Košiciach. Viac info na www.cenacolo.skZ dôvodu väčšieho počtu ohlášok ako aj farských oznamov, si ohlášky môžete prečítať vzadu na nástenke.

 
© 2018 Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov | GDPR | ANAXIOS SERVICES | Administrácia webu