FARSKÉ OZNAMY 08. 05. – 14. 05. 2017

  • Dnes je zbierka na seminár. Touto zbierkou sa nepokrývajú náklady bohoslovcov ako súkromných osôb, ale týkajú sa chodu seminára, nakoľko z dotácií a platieb bohoslovcov nie sú pokryté všetky náklady na chod seminára.
  • Stretnutie a detí, ktoré majú ísť na prvé sv. prijímanie sa uskutoční v utorok 9. mája 2017 o 17:30 v katedrálnom chráme.
  • Srdečne pozývame na hudobno-poetický program pod názvom Cova da Ira, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 11. mája po večernej sv. liturgii o 17:30hod. Ide o hudobno-slovné mariánske motívy vo svetle fatimských zjavení pri príležitosti stého výročia zjavení.
  • Prvé sv. prijímanie v našej farnosti bude v nedeľu 14. mája 2017 o 10:00 hod. Z tohto dôvodu sa mení jazyk sv. liturgií. O 8:00 hod. bude cirkevno-slovanská liturgia a o 10:00 hod. bude slovenská liturgia.
  • Oznamujeme vám, že 8. metropolitná púť Božieho milosrdenstva do Krakova sa uskutoční 20. mája 2017. Zároveň vás všetkých na ňu srdečne pozývame. Záujemcovia sa môžu hlásiť v sakristii katedrály a je potrebné nechať zálohu 5 €.

 

      Daniel Galajda

farár
© 2019 Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov | GDPR | ANAXIOS SERVICES | Administrácia webu