FARSKÉ OZNAMY 01. 05. – 07. 05. 2017

  • V pondelok 1. mája 2017 sa uskutoční turistický deň pre deti a mládež na trase Čabiny – Krásny Brod – monastier. Autobus odchádza ráno o 6:40 hod. zo zastávky Grešová. Poplatok je 2,50 €.
  • Stretnutie rodičov a detí, ktoré majú ísť na prvé sv. prijímanie sa uskutoční v stredu 3. mája 2017 o 17:30 v katedrálnom chráme.
  • Oznamujeme vám, že 8. metropolitná púť Božieho milosrdenstva do Krakova sa uskutoční 20. mája 2017. Zároveň vás všetkých na ňu srdečne pozývame. Záujemcovia sa môžu hlásiť v sakristii katedrály a je potrebné nechať zálohu 5 €.
  • Budúcu nedeľu je zbierka na seminár. Touto zbierkou sa nepokrývajú náklady bohoslovcov ako súkromných osôb, ale týkajú sa chodu seminára, nakoľko z dotácií a platieb bohoslovcov nie sú pokryté všetky náklady na chod seminára.

 

      Daniel Galajda

farár

 
© 2019 Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov | GDPR | ANAXIOS SERVICES | Administrácia webu