FARSKÉ OZNAMY 17. 04. – 23. 04. 2017

  • Svetlý utorok liturgie budeme mať: 5:45, 7:00, 8:30, 16:30 a 18:00 hod.
  • Počas Svetlého týždňa sa budeme po večerných sv. liturgiách modliť večiereň.
  • Počas celého Svetlého týždňa je voľnica.
  • Budúcu nedeľu o 15:00 hod. popoludní budeme sa v katedrále modliť korunku k Božiemu milosrdenstvu.

Chceme osobitne poďakovať všetkým dobrodincom, ktorí akýmkoľvek spôsobom sa pričinili o skrášlenie našej katedrály na sviatky Paschy. Úprimné Pán Boh zaplať.

 

 

 

                                                                                                                      Daniel Galajda

farár

 

 
© 2019 Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov | GDPR | ANAXIOS SERVICES | Administrácia webu