FARSKÉ OZNAMY 10. 04. – 16. 04. 2017

  • Dnes na Kvetnú nedeľu pozývame našich mladých na každoročné stretnutie s otcom arcibiskupom a metropolitom Jánom a s vladykom Milanom. Miesto stretnutia: kino Scala v Prešove o 13.30 hod. Všetci mladí sú srdečne pozvaní.
  • Nasledujúci týždeň je „SVATÝ a VEĽKÝ“. Veľký pondelok, utorok a stredu budeme mať večer o 16:30 hod. službu vopred posvätených darov.
  • Kompletný liturgický program počas sviatkov Vzkriesenia Pána je zverejnený na plagátoch a na našej webovej stránke katedrala.sk. Vašu pozornosť chceme upriamiť najmä na:
  • Veľký štvrtok: Liturgia sv. Bazila Veľkého s večierňou 16:30 hod. a po jej skončení Sväté strasti.
  • Veľký piatok: je to prikázaný sviatok a prísny pôst o 15:00 hod. bude Veľká večiereň s uložením plaščenice do hrobu.
  • Veľká sobota: o 16:30 hod. liturgia sv. Bazila Veľkého s večierňou.
  • Svätá a veľká nedeľa Paschy: ráno o 4:00 utiereň vzkriesenia s posvätením jedál a po nej archijerejská sv. liturgia. Prosíme, aby ste si košíky s jedlom dali podľa možností posvätiť ráno po obrade vzkriesenia. Myrovanie.
  • Kto chce prispieť na kvetinovú výzdobu Božieho hrobu, môže tak urobiť v sakristii katedrály.
  • Svätá spoveď pred sviatkami Paschy bude v katedrále prebiehať do veľkej stredy 12. apríla 2017 v obvyklom čase. Prosíme vás, aby ste si spoveď neodkladali na poslednú chvíľu a aby ste pristupovali priebežne v kajúcom duchu.

 

        Daniel Galajda

farár
© 2019 Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov | GDPR | ANAXIOS SERVICES | Administrácia webu