FARSKÉ OZNAMY 20. 2. – 26. 02. 2017

  • Hnutie na pomoc rozvedeným kresťanom oznamuje, že pravidelné mesačné  stretnutie sa uskutoční  dňa 21. 2. 2017 v pastoračných priestoroch Farského úradu Kráľovnej pokoja na Sídlisku III o 17:00 hod.
  • Stretnutie rodičov a detí, ktoré majú ísť na prvé sv. prijímanie sa uskutoční vo štvrtok 23. 2. 2016 o 17:30 na farskom úrade.
  • Cirkevná základná škola s MŠ bl. P.P.Gojdiča, Bernolákova 21, Prešov-Sekčov Vás srdečne pozýva na Deň otvorených dverí dňa 25. 2. 2017 od 9.00 hod. do 13.00 hod. v priestoroch školy. Viac info vzadu na plagáte.
  • Kto si chce obnoviť hramoty – dopísať mená mŕtvych z rodiny, môže tak spraviť v sakristii katedrály. Prvá zádušná sobota už bola. Na druhej (11.3.) sa budú čítať mená rodín od písmena A – po písmeno K a na tretej zádušnej (18.3.) sa budú čítať mená od písmena L – po písmeno Z.
  • -19. 3. 2017 pozývame deti a mládež na Víkend v Bárke v Juskovej Voli. Ide o vzdelávaco – relaxačné podujatie. Viac informácii získate u o. kaplána.

    Daniel Galajda

farár

 
© 2018 Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov | GDPR | ANAXIOS SERVICES | Administrácia webu