FARSKÉ OZNAMY 13. 2. – 19. 02. 2017

Hnutie na pomoc rozvedeným kresťanom oznamuje, že pravidelné mesačné  stretnutie sa uskutoční  dňa 21.2.2017 v pastoračných priestoroch Farského úradu Kráľovnej pokoja na Sídliski III o 17 hodine.

Blížia sa zádušné soboty, prvá je 18. februára, preto kto si chce obnoviť – dopísať mená mŕtvych z rodiny, môže tak spraviť v sakristii katedrály. Prvá zádušná sobota bude všeobecná. Na druhej (11.3.) sa budú čítať mená rodín od písmena A – K a na tretej zádušnej (18.3.) sa budú čítať mená od písmena L – Z.

17. februára (piatok) bude pred večernou sv. liturgiou o 16:00 hod. Moleben k bl. P. P. Gojdičovi, a po sv. liturgii eucharistická pobožnosť za mesto Prešov.

 

Daniel Galajda

farár

 

 
© 2019 Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov | GDPR | ANAXIOS SERVICES | Administrácia webu