FARSKÉ OZNAMY 06. 2. – 12. 02. 2017

Dnes je zbierka na Podporný fond. Účelom zbierky je zabezpečiť riadny chod Gréckokatolíckeho arcibiskupstva v Prešove a všetkých komisií zriadených pri ABÚ. Dôvodom tejto zbierky je, že ABÚ nedisponuje žiadnymi inými prostriedkami, ktorými by sa vykryli tieto aktivity.

Gymnázium bl. Pavla Petra Gojdiča v Prešove ponúka možnosť štúdia na 4-ročnej forme aj 5-ročnej bilingválnej forme štúdia. Na bilingválne štúdium sa môžu prihlásiť žiaci ôsmeho aj deviateho ročníka ZŠ do konca februára. Zriaďovateľom školy je Gréckokatolícke arcibiskupstvo a jej hlavným cieľom je kvalitné vzdelávanie a výchova v duchu kresťanských hodnôt. Bližšie informácie o škole sú na nástenke.

2.2017 o 14:00hod. Vás pozývame na odbornú prednášku: Jeruzalemský chrám. Prednáška sa uskutoční v kongresovej hale hotela Lineas. Prednáša Peter Dubovský. Viac info vzadu na nástenke.

     Daniel Galajda

farár

 
© 2019 Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov | GDPR | ANAXIOS SERVICES | Administrácia webu