FARSKÉ OZNAMY 30. 1. – 05. 02. 2017

  • pondelok 30. januára 2017 máme sviatok Troch svätiteľov. liturgie budú ráno 5:45, 7:00 a 8:30 a popoludní o 16:30 a 18:00 hod.
  • štvrtok 2. februára 2017 máme sviatok Stretnutia Pána. Sv. liturgie budú ako obvykle vo sviatok 5:45, 7:00, 8:30 a večer o 16:30, 18:00. Pri každej sv. liturgii sa budú svätiť sviece ktoré si nezabudnite doniesť a po sv. liturgii bude myrovanie. Večiereň sviatku sa pomodlíme v stredu večer.
  • Na budúcu nedeľu je zbierka na Podporný fond. Účelom zbierky je zabezpečiť riadny chod Gréckokatolíckeho arcibiskupstva v Prešove a všetkých komisií zriadených pri ABÚ. Dôvodom tejto zbierky je, že ABÚ nedisponuje žiadnymi inými prostriedkami, ktorými by sa vykryli tieto aktivity.
  • V sobotu 4. februára vás pozývame na fatimskú sobotu do Ľutiny, ktorú organizuje prešovský protopresbyteriát. V sakristii sa môžete zapisovať do autobusu, záloha je 2€.

                                                                                                                      Daniel Galajda

farár
© 2019 Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov | GDPR | ANAXIOS SERVICES | Administrácia webu