FARSKÉ OZNAMY 02. 1. – 08. 1. 2017

  • predvečer sviatku Bohozjavenia, štvrtok 05. januára sa pomodlíme ráno o 7:00 Kráľovské hodinky a potom večer o 16:00 bude Večiereň s liturgiou Bazila Veľkého. Po jej skončení bude Veľké svätenie vody. V tento deň je prísny pôst.
  • piatok 06. januára je sviatok Bohozjavenia nášho Pána. liturgie v tento deň budú ako v nedeľu. Po každej sv. liturgii je myrovanie.
  • Zároveň v tento piatok poobede budeme svätiť domy a byty. Záujemcovia nech sa hlásia v sakristii katedrály. S tým, že vás poprosíme, aby ste sa nahlasovali na toto svätenie tí, ktorí patríte do našej farnosti.
  • Prispieť na Dobrú novinu môžete ešte stále ľubovoľnou sumou v sakristii katedrály do konca januára.
  • V uplynulom roku sme v našej farnosti mali: 39 krstov, 18 sobášov a 38 pohrebov.

 

Daniel Galajda

farár
© 2019 Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov | GDPR | Mgr. Ondrej Miškovič | Administrácia webu