FARSKÉ OZNAMY 19. 12. – 25. 12. 2016

 

  • Predvianočná sv. spoveď tu v katedrále sa začína dnes a končí v piatok 23. decembra.
  • Liturgický program Vianoc a Zjavenia Pána gréckokatolíckych farností v meste Prešov zverejníme počas týždňa na plagátoch a bude aj na našej webovej stránke katedrala.sk
  • Hneď v úvode 23. decembra dávame do pozornosti Kráľovske hodinky o 8:00hod. 24. decembra chceme upriamiť vašu pozornosť na veľkú večiereň o 15:00 hod. a veľké povečerie o 21:00 hod. V tento deň nie je pôst ale zdržanlivosť od mäsa.
  • Aj tento rok si naše deti z farnosti pripravili jasličkovú pobožnosť, ktorú odohrajú v nedeľu o16:15hod. O 17:00hod. bude Veľká večiereň po ktorej začne koledovanie Dobrej noviny.
  • Všetkým prajeme požehnané a milostiplné prežitie sviatkov Narodenia nášho Pána.

 

       Daniel Galajda

farár
© 2019 Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov | GDPR | ANAXIOS SERVICES | Administrácia webu