FARSKÉ OZNAMY 12. 12. – 18. 12. 2016

  • Hnutie na pomoc rozvedeným kresťanom oznamuje, že pravidelné mesačné  stretnutie sa uskutoční  dňa 13.12.2016 v Katolíckom kruhu o 17 hodine.
  • Stretnutie rodičov a detí, ktoré idú na prvé sväté prijímanie bude vo štvrtok 15. 12. 2016 o 17:30 v katedrálnom chráme.
  • Nahlásiť chorých na predvianočnú spoveď môžete v sakristii katedrály. Spovedať budeme 16. decembra 2016 v dopoludňajších hodinách.
  • decembra (sobota) bude pred večernou sv. liturgiou o 17:00 hod. večiereň a po nej eucharistická pobožnosť s modlitbami za mesto Prešov.
  • Predvianočná sv. spoveď tu v katedrále začne v nedeľu 18. decembra a končí v piatok 23. decembra. Nech dobrá sv. spoveď a následná účasť na eucharistii prehĺbi prežívanie tajomstva Narodenia Pána.
  • Členovia spolku sv. Cyrila a Metoda si môžu prevziať kalendáre a podielové knihy k novému roku v sakristii katedrály.

 

                                                                                                                      Daniel Galajda

farár
© 2019 Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov | GDPR | ANAXIOS SERVICES | Administrácia webu