FARSKÉ OZNAMY 05. 12. – 11. 12. 2016

  • Dnes majú naši skauti burzu na ktorej predávajú kalendáre a výrobky v zadnej časti chrámu po skončení sv. liturgií.
  • V utorok decembra máme sviatok sv. Mikuláša. Sv. liturgie v tento deň budú o 5:45, 7:00, 8:30, 16:30 a 18:00 hod. Po večerných sv. liturgiách bude požehnanie detí. V predvečer sviatku, v pondelok, sa pomodlíme Veľkú večiereň po večernej sv. liturgii.
  • Prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia Presvätej Bohorodičky budeme sláviť vo štvrtok decembra. Sv. liturgie budú o 5:45, 7:00, 8:30 a večer o 16:30 a 18:00. Po sv. liturgiách bude myrovanie. Večiereň sviatku sa pomodlíme v stredu po večernej sv. liturgii.
  • V nedeľu 11.12.2016 bude archijerejská sv. liturgia vysielaná do TV Lux o 10:00h. pri ktorej Metropolita Ján požehná koledníkov Dobrej noviny. Sv. liturgia bude v slovenskom jazyku. Ztoho dôvodu sv. liturgia o 8:00 bude v CSL jazyku a sv. liturgia o 11:45 sa posúva na 12:00hodinu.
  • Členovia spolku sv. Cyrila a Metoda si môžu prevziať kalendáre a podielové knihy k novému roku v sakristii katedrály.

 

                                                                                                                      Daniel Galajda

farár
© 2018 Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov | GDPR | ANAXIOS SERVICES | Administrácia webu