FARSKÉ OZNAMY 21. 11. – 27. 11. 2016

  • V pondelok 21. novembra máme sviatok Vstupu Presvätej Bohorodičky do chrámu. Sv. liturgie budú o 5:45, 7:00, 8:30, 16:30 a 18:00. Po každej sv. liturgii bude myrovanie. Dnes sa pomodlíme Veľkú večiereň sviatku s lítiou o 17:00hod.
  • Členovia spolku sv. Cyrila a Metoda si môžu prevziať kalendáre a podielové knihy k novému roku v sakristii katedrály.
  • V čase predvianočného pôstneho obdobia filipovky vás povzbudzujeme k jesennej zbierke na Charitu, ktorá sa uskutoční budúcu nedeľu. Ide o jediný pravidelný fin. príjem Charity. Aj týmto spôsobom máme príležitosť prejaviť milosrdenstvo tým, ktorý ho potrebujú. Vzadu vo výveske nájdete plagát a sprievodný list riaditeľa Charity.

 

   Daniel Galajda

farár

 

 

 

 
© 2019 Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov | GDPR | ANAXIOS SERVICES | Administrácia webu