FARSKÉ OZNAMY 14. 11. – 20. 11. 2016

 

  • V utorok začína 40-dňový pôst pred sviatkom Narodenia Pána – Filipovka.
  • Budúcu nedeľu je sviatok Krista Kráľa. Liturgie budú ako obvykle. Po každej sv. liturgii bude myrovanie. Zároveň sa v túto nedeľu končí mimoriadny Svätý rok milosrdenstva. O 10:00hod. bude archijerejská sv. liturgia počas ktorej sa zatvorí sv. brána.
  • Ešte si môžete objednať časopis Slovo. Ide o oficiálny časopis   Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. Ponúka zaujímavých 28 strán každé   dva týždne za 14,-€ s novými prílohami.
  • Hnutie na pomoc rozvedeným kresťanom oznamuje, že pravidelné mesačné  stretnutie sa uskutoční  dňa 15.11.2016 v Katolíckom kruhu, o 17 hodine.

     Daniel Galajda

farár

 

 
© 2019 Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov | GDPR | ANAXIOS SERVICES | Administrácia webu