FARSKÉ OZNAMY 07. 11. – 13. 11. 2016

  • Dnes je zbierka na podporný fond. Účelom zbierky je zabezpečiť riadny chod Gréckokatolíckeho arcibiskupstva ako aj všetkých komisií zriadených pri ABU.
  • V utorok 8. novembra máme sviatok Zhromaždenia k archanjelovi Michalovi. liturgie budú ráno o 5:45, 7:00, 8:30 a večer o 16:30 18:00 hod. V pondelok, predvečer sviatku, sa pomodlíme večiereň.
  • Stretnutie rodičov a deti, ktoré majú ísť na prvé sv. prijímanie bude vo štvrtok 10.11.2016 o 17:30 v katedrále.
  • Srdečne vás pozývame na Festival duchovných piesni v dňoch od 11.-13. novembra. Festival sa uskutoční tu na v katedrálnom chráme. Viac informácií nájdete vzadu na nástenke.
  • Bratia a sestry Gréckokatolícke arcibiskupstvo spolu s organizátormi petície Nevrtajte! Chceme žiť v zdravej krajine, sa na nás obrátili s prozbou o pomoc. Tá spočíva v tom, že svojím podpisom vyjadrujeme nesúhlas s geologickým prieskumom ropy a zemného plynu, ako aj ich následnou ťažbou. Petičné hárky nájdete v zadne časti chrámuá.
  • Ešte stále je možnosť objednať si časopis Slovo. Ide o oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. Ponúka zaujímavých 28 strán každé dva týždne za 14,-€ s novými prílohami.
  • Bratia a sestry chceme vás upozorniť na istého p. Milana Moška, ktorý sa vydáva za exorcistu. Vyzývame preto k obozretnosti a v prípade nejasností sa obráťte na svojho miestneho farára.

     Daniel Galajda

farár

 
© 2019 Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov | GDPR | ANAXIOS SERVICES | Administrácia webu