FARSKÉ OZNAMY 10. 10. – 16. 10. 2016

  • Prosíme rodičov detí, ktoré v tomto školskom roku majú ísť na 1. Sv. prijímanie, aby ich nahlasovali v sakristii katedrály. Prvé stretnutie rodičov a detí bude 13. októbra 2016 tu v katedrále po večernej sv. liturgii o 17:30 hod.
  • V prebiehajúcom Svätom roku milosrdenstva Vás všetkých pozývame na púť k ikone Presvätej Bohorodičky Dvere milosrdenstva, ktorá sa nachádza v Gréckokatolíckom chráme Premenenia Pána v Jaroslavi v Poľsku. Púť sa uskutoční v pondelok 17. 10.2016. Záujemcovia hláste sa v sakrisitii katedrály do pondelka.
  • Opäť je tu čas, kedy si môžete objednať časopis Slovo. Ide o oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. Ponúka zaujímavých 28 strán každé dva týždne za 14,-€ s novými prílohami. Zároveň predplatiteľ obdrží nástenný kalendár k novému roku. 

 Daniel Galajda

       farár
© 2019 Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov | GDPR | ANAXIOS SERVICES | Administrácia webu