FARSKÉ OZNAMY 03. 10. – 09. 10. 2016

 

  • Prosíme rodičov detí, ktoré v tomto školskom roku majú ísť na 1. Sv. prijímanie, aby ich už nahlasovali v sakristii katedrály. Na Prvé sv. prijímanie majú ísť deti podľa farnosti, v ktorej žijú a nie podľa školy, ktorú navštevujú.
  • V prebiehajúcom Svätom roku milosrdenstva Vás všetkých pozývame na púť k ikone Presvätej Bohorodičky Dvere milosrdenstva, ktorá sa nachádza v Gréckokatolíckom chráme Premenenia Pána v Jaroslavi v Poľsku. Púť sa uskutoční v pondelok 17. 10.2016. Záujemcovia hláste sa v sakrisitii katedrály.
  •  Daniel Galajda

         farár
© 2018 Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov | GDPR | ANAXIOS SERVICES | Administrácia webu