FARSKÉ OZNAMY 26. 09. – 02. 10. 2016

  • Prosíme rodičov detí, ktoré v tomto školskom roku majú ísť na 1. Sv. prijímanie, aby ich už nahlasovali v sakristii katedrály. Na Prvé sv. prijímanie majú ísť deti podľa farnosti, v ktorej žijú a nie podľa školy, ktorú navštevujú.
  • Sobotu 1. októbra, máme sviatok Ochrany presv. Bohorodičky. Sv. liturgie budú o 5:50, 7:00, 8:30 a 18:00. V piatok večer po sv. liturgii sa pomodlíme veľkú večiereň s lítiou pred sviatkom. Myrovanie bude až pri sv. liturgiách v nedeľu.
  • V nedeľu 2. 10. 2016 vás pozývame na odpustovú slávnosť v našej katedrále. Slávnostná sv. liturgia bude o 10:00 hod. s myrovaním. Upozorňujeme, že sv. liturgie budú v nedeľu ako zvyčajne.
  • V rámci prípravy na našú odpustovú slávnosť sa po večerných sv. liturgiách budú konať mariánske pobožnosti. V utorok a stredu to bude akatist k Bohorodičke, štvrtok moleben a v piatok večiereň. Všetci ste srdečne pozvaní.

                                                                                                           

         Daniel Galajda

  farár
© 2019 Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov | GDPR | ANAXIOS SERVICES | Administrácia webu