FARSKÉ OZNAMY 19. 09. – 25. 09. 2016

  • Dnes je zbierka na seminár. Touto zbierkou sa nepokrývajú náklady bohoslovcov ako súkromných osôb, ale týkajú sa chodu seminára, nakoľko z dotácií a platieb bohoslovcov nie sú pokryté všetky náklady na chod seminára.
  • Prosíme rodičov detí, ktoré v tomto školskom roku majú ísť na 1. Sv. prijímanie, aby ich už nahlasovali v sakristii katedrály. Na Prvé sv. prijímanie majú ísť deti podľa farnosti, v ktorej žijú a nie podľa školy, ktorú navštevujú.
  • V prebiehajúcom Svätom roku milosrdenstva Vás všetkých pozývame na púť k ikone Presvätej Bohorodičky Dvere milosrdenstva, ktorá sa nachádza v Gréckokatolíckom chráme Premenenia Pána v Jaroslavi v Poľsku. Púť sa uskutoční v nedeľu 25. 9.2016. Záujemcovia hláste sa v sakrisitii katedrály do pondelka.
  • Hnutie na pomoc rozvedeným kresťanom  oznamuje, že pravidelné mesačne stretnutie sa uskutoční dňa 20.9.2016 o 17.hodine u FRANTIŠKÁNOV v Prešove.© 2019 Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov | GDPR | ANAXIOS SERVICES | Administrácia webu