FARSKÉ OZNAMY 12. 09. – 18. 09. 2016

  • Prosíme rodičov detí, ktoré v tomto školskom roku majú ísť na 1. Sv. prijímanie, aby ich už nahlasovali v sakristii katedrály. Na Prvé sv. prijímanie majú ísť deti podľa farnosti, v ktorej žijú a nie podľa školy, ktorú navštevujú.
  • V utorok 13.9. Vás všetkých pozývame na stretntie s mystičkou Myrnou zo Sýrie o 17:00 hod. v chráme Povýšenia svätého Kríža na Sekčove. Bližšie informácie sú na plagátiku vzadu.
  • V stredu septembra 2016 máme sviatok Povýšenia sv. Kríža v tento deň je zdržanlivosť od mäsa. Liturgie sú ako obvykle vo sviatok 5:45, 7:00, 8:30, 16:30, 18:00. V utorok po večernej sv. liturgii sa pomodlíme veľkú večiereň sviatku.
  • Budúcu nedeľu je zbierka na seminár. Touto zbierkou sa nepokrývajú náklady bohoslovcov ako súkromných osôb, ale týkajú sa chodu seminára, nakoľko z dotácií a platieb bohoslovcov nie sú pokryté všetky náklady na chod seminára.
  • septembra (sobota) bude pred večernou sv. liturgiou o 17:00 hod. večiereň a po nej Moleben k bl. P. P. Gojdičovi. Po sv. liturgii bude eucharistická pobožnosť s modlitbami za mesto Prešov.
  • V prebiehajúcom Svätom roku milosrdenstva Vás všetkých pozývame na púť k ikone Presvätej Bohorodičky Dvere milosrdenstva, ktorá sa nachádza v Gréckokatolíckom chráme Premenenia Pána v Jaroslavi v Poľsku. Púť sa uskutoční v nedeľu 25. 9.2016. Záujemcovia hláste sa v sakrisitii katedrály.
  • Daniel Galajda, farár© 2019 Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov | GDPR | ANAXIOS SERVICES | Administrácia webu