FARSKÉ OZNAMY 05. 09. – 11. 09. 2016

  • Štvrtok Septembra 2016, máme sviatok Narodenia Presvätej Bohorodičky. Liturgie budú ako vo sviatok teda 5:45, 7:00, 8:30 a večer 16:30 a 18:00 a po každej liturgii bude myrovanie. V stredu sa pomodlíme veľkú večiereň sviatku s lítiou.
  • Prosíme rodičov detí, ktoré v tomto školskom roku majú ísť na 1. Sv. prijímanie, aby ich už nahlasovali v sakristii katedrály. Na Prvé sv. prijímanie majú ísť deti podľa farnosti, v ktorej žijú a nie podľa školy, ktorú navštevujú.
  • Drahí mladí a deti z našej farnosti. Opäť vám ponúkame možnosť navštevovať stretká v nebíčku v novom šk. roku 2016/17. Stretká budú pre I. a II. stupeň ZŠ ako aj pre stredoškolákov a vysokoškolákov. Začíname v piatok 9.9.2016 po večernej sv. liturgii.

 

 

                                                                                                                         Daniel  Galajda

                                                                                                                                  farár
© 2019 Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov | GDPR | ANAXIOS SERVICES | Administrácia webu