FARSKÉ OZNAMY 15. 08. – 21. 08. 2016

  • Dávame do pozornosti odpust v Ľutine, ktorý bude budúcu Nedeľu. Viac info vzadu na nástenke. Kto má záujem nech sa hlási v sakristii katedrálneho chrámu. Záloha je 2 €. Autobus odchádza ráno o 6:00hod. zo zastávky Grešová.
  • V pondelok máme prikázaný sviatok Zosnutia presvätej Bohorodičky. liturgie budú 5:45, 7:00, 8:30 a večer o 16:30 a o 18:00. Po každej liturgii bude myrovanie. V nedeľu večer sa pomodlíme Veľkú večiereň sviatku s lítiou.
  • 17 augusta (stredu) bude pred večernou sv. liturgiou o 16:00 hod. Moleben k bl. P. P. Gojdičovi, a po sv. liturgii eucharistická pobožnosť za mesto Prešov    
Share on FacebookEmail this to someoneShare on Google+Tweet about this on TwitterPrint this page
Klikni pre viac info

© Vytvorené systémom wordpress | Administračná sekcia | Vytvorila redakcia denníka stauros