FARSKÉ OZNAMY 25. 07. – 31. 07. 2016

 

  • Srdečne pozývame všetkých veriacich na archieparchiálnu odpustovú slávnosť na horu Zvir v Litmanovej, ktorá sa uskutoční  v nedeľu 7. augusta 2016. Záujemcovia nech sa hlásia v sakristii katedrály, záloha je 2 €.
  • Vzadu u kurátorov si môžete zakúpiť poukaz na stravu a venovať ho človeku v núdzi. Cena poukazu je 0,30 centov.

Milodary na chrám: Bohuznámy daruje 15 €, Rod. Tomková 40 €,

Oznamujeme vám, že sv. manželstva chcú prijať:

Adrián Latta, gréckokatolík, narodený a bývajúci v Prešove, syn rodičov Juraja a Zlatice rod. Besehaničovej

a

Nikoleta Dzurikaninová, rímskokatolíčka, narodená v Snine a bývajúca v Belej nad Cirochou, dcéra Jozefa a Márie rod. Brečkovej. Ohlasujú sa po prvý krát.

 

Daniel Galajda

          farár         
© 2019 Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov | GDPR | ANAXIOS SERVICES | Administrácia webu