11. 07. – 17. 07. 2016

  • 16. júla 2016 bude archieparchiálna odpustová slávnosť bl. Pavla Petra Gojdiča v Ruských Pekľanoch, archijerejská svätá liturgia bude o 10:00 hod. Všetci sme srdečne pozvaní.
  • Na budúcu nedeľu máme zbierku na svojpomocný fond pre farnosti. Účelom tejto zbierky je finančne podporiť nesolventné farnosti a pokryť aspoň z časti ich žiadosti o finančnú pomoc.
  • 17. júla (nedeľa) bude pred večernou sv. liturgiou o 17:00 hod. večiereň a po nej Moleben k bl. P. P. Gojdičovi. Po sv. liturgii bude eucharistická pobožnosť s modlitbami za mesto Prešov.

 

Daniel Galajda

      farár
© 2019 Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov | GDPR | ANAXIOS SERVICES | Administrácia webu