FARSKÉ OZNAMY 4. 07. – 10. 07. 2016

  • V dnešnú nedeľu je zbierka na dobročinné diele sv. otca („Halier sv. Petra“).
  • Utorok, na sviatok svätých apoštolom rovných Cyrila a Metoda, učiteľov Slovanov, sv. liturgie budú, ráno 5:50, 7:00, 8:30 a popoludní len jedná sv. liturgia a to o 16:30 hod.
  • Vzadu u kurátorov si môžete zakúpiť poukaz na stravu a venovať ho človeku v núdzi. Tak to vaše finančné prostriedky budú zmysluplne poukázané. Cena poukazu je 30 centov. Viac nájdete vzadu na nástenke.
  • júla 2016 bude archieparchiálna odpustová slávnosť bl. Pavla Petra Gojdiča v Ruských Pekľanoch, archijerejská svätá liturgia bude o 10:00 hod. Všetci sme srdečne pozvaní.

Milodary: Bohuzáma 20,- €, Z pohrebu Michala Pavlišina 50,- €

Sviatosť manželstva chcú prijať:

Michael Kevin Booker, narodený v Lutone a bývajúci vo Welwyn Garden, syn Johna a Janet rod. Fensone

a

Lenka Ondrejová, narodená v Prešove a bývajúca vo Welwyn Garden, dcéra Františka a Anny rod. Pavlovskej. Ohlasujú sa po tretikrát.

 Daniel Galajda

         farár
© 2019 Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov | GDPR | ANAXIOS SERVICES | Administrácia webu