FARSKÉ OZNAMY 19. 06. – 25. 06. 2016

  • V piatok je sviatok Narodenia sv. Jána Krstiteľa. Z tejto príležitosti vás všetkých pozývame na archieparchiálnu odpustovú slávnosť, ktorá začne už vo štvrtok večer o 17:30 hod. slávením celonočného bdenia (veľká večiereň s litijou a veľká utiereň). V samotný sviatok budú sv. liturgie ráno o 5:45, 7:00 a archijerejská sv. liturgia o 10:00 hodine, ktorú bude sláviť metropolita Ján Babjak. Takisto budú aj sv. liturgie večer o 16:30 a 18:00. Po každej sv. liturgii bude myrovanie.
  • Srdečne pozývame na PÚŤ RODÍN a stretnutie prvoprijímajúcich detí s otcom arcibiskupom a metropolitom Jánom Babjakom do Ľutiny. Stretnutie sa uskutoční v sobotu 25.6.2016. Viac info nájdete vzadu na výveske.
  • Budúcu nedeľu budú v našej katedrále primície o. Pavla Dancáka ml. Primičná sv. liturgia bude o 11:45 hod. Sprevádzajme nášho novokňaza modlitbami.
  • Vzadu u kurátorov si môžete zakúpiť poukaz na stravu a venovať ho človeku v núdzi. Tak to vaše finančné prostriedky budú zmysluplne poukázané. Cena poukazu je 0,30 centov. Viac nájdete vzadu na nástenke.

Milodary: Bohuznámi z krstín 50 €.,

Sviatosť manželstva chcú prijať:

Michael Kevin Booker, narodený v Lutone a bývajúci vo Welwyn Garden, syn Johna a Janet rod. Fensone

a

Lenka Ondrejová, narodená v Prešove a bývajúca vo Welwyn Garden, dcéra Františka a Anny rod. Pavlovskej. Ohlasujú sa po prvýkrát.

Daniel Galajda

      farár         
© 2019 Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov | GDPR | ANAXIOS SERVICES | Administrácia webu