FARSKÉ OZNAMY 12. 06. – 18. 06. 2016

  • 17 júna (piatok) bude pred večernou sv. liturgiou o 16:00 hod. Moleben k bl. P. P. Gojdičovi, a po sv. liturgii eucharistická pobožnosť s modlitbami za mesto Prešov.
  • Budúcu nedeľu 19. 6.2016 sa o 10:00 hod. uskutočnia v Ľutine kňazské vysviacky. Všetci ste srdečne pozvaní.
  • Centrum voľného času v Juskovej Voli pozýva aj tento rok deti a mladých na Letné stretnutie mládeže 2016. Cena pobytu je pre všetkých 50,-€. Viac informácií nájdete vzadu na plagáte alebo stránke gmcbarka.sk (Zároveň na tejto stránke sa treba prihlasovať- elektronicky na turnus).
  • Cirkevná základná škola bl. Pavla Petra Gojdiča otvára v šk. roku 2016/2017 ako 1. cirkevná základná škola v Prešove športovú triedu. Talentové prijímacie pohovory budú 20.6.2016 v čase od 15.00 do 17.00 hod. v  telocvični školy. Bližšie informácie a prihlášky  nájdete na stránke školy. gojdic.edupage.sk
  • Gymnázium Pavla P. Gojdiča vyhlasuje 2. kolo prijímacích skúšok do 1. ročníka. Viac info vzadu na nástenke.
  • Vzadu u kurátorov si môžete zakúpiť poukaz na stravu a venovať ho človeku v núdzi. Tak to vaše finančné prostriedky budú zmysluplne poukázané. Cena poukazu je 0,30 centov. Viac nájdete vzadu na nástenke.

Daniel Galajda

      farár         
© 2019 Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov | GDPR | ANAXIOS SERVICES | Administrácia webu