FARSKÉ OZNAMY 05. 06. – 11. 06. 2016

  • V dnešnú nedeľu vás pozývame na Deň rodiny v Prešove. Program začína popoludní o 13:00 na námestí. Bude pripravený program pre deti a pre rodiny, tvorivé dielne, atrakcie a podobne. Všetci ste srdečne pozvaní.
  • Srdečne vás pozývame na BÁRKAFEST, ktorý sa uskutoční v dňoch 10.-12. júna 2016 v GMC Bárka v Juskovej Voli. Viac informácií o programe, ubytovaní ako i o strave je na www.gmcbarka.sk kde je aj online prihlasovací formulár. Koniec nahlasovania/registrácie je 8. jún 2016!
  • Aj tento rok sa naša katedrála zapája do akcie NOC KOSTOLOV ktorá sa uskutoční piatok 10 júna po večernej sv. liturgii. Pre všetkých záujemcov je pripravený sprievodný program.
  • Budúcu nedeľu 10:00 hod. bude archijerejská sv. liturgia, pri ktorej bude diakonská vysviacka. Z toho dôvodu sa sv. liturgia o 11:45 hod. ruší!
  • Cirkevná základná škola s materskou školou blahoslaveného Pavla Petra Gojdiča v Prešove otvára v šk. roku 2016/2017 ako 1. cirkevná základná škola v Prešove športovú triedu. Viac info vzadu na nástenke.
  • Oznamuje Vám, že diakonát a presbyterát mieni prijať Pavol Dancák, narodený v Trebišove a bývajúci v Prešove, syn rodičov prof. PhDr. Pavla Dancáka PhD. a Moniky rod. Hamžikovej.

 

Daniel Galajda

                                                                                                                                                                                                                                                                    farár         
© 2019 Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov | GDPR | ANAXIOS SERVICES | Administrácia webu