FARSKÉ OZNAMY 29. 05. – 04. 06. 2016

  • V dnešnú nedeľu vás pozývame na Eucharistický sprievod po Prešove. Začne v našej katedrále o 15:00 hod. Pokračovať bude k františkánom a zakončenie sprievodu bude v Konkatedrále sv. Mikuláša. Sprievod povedie o. Arcibiskup a metropolita Ján Babjak.
  • piatok 03. júna 2016 máme Sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Sv. liturgie budú ráno 5:45, 7:00, 8:30, a popoludní 16:30 a 18:00 hod. V tento deň je zároveň voľnica.
  • Budúcu nedeľu vás pozývame na Deň rodiny v Prešove. Program začína popoludní o 13:00 na námestí. Bude pripravený program pre deti a pre rodiny, tvorivé dielne, atrakcie a podobne. Všetci ste srdečne pozvaní.
  • Oznamujeme že Riaditeľstvo Gymnázia bl. Pavla Petra Gojdiča oznamuje záujemcom o štúdium na gymnáziu, že sa môžu zúčastniť druhého kola prijímacích skúšok na 4-ročné štúdium aj na 5-ročné bilingválne štúdium. Viac informácií na plagáte na nástenke.
  • Vzadu u kurátorov si môžete zakúpiť poukaz na stravu a venovať ho človeku v núdzi. Cena poukazu je 0,30 centov.
  • Oznamuje Vám, že diakonát a presbyterát mieni prijať Pavol Dancák, narodený v Trebišove a bývajúci v Prešove, syn rodičov prof. PhDr. Pavla Dancáka PhD. a Moniky rod. Hamžikovej.

Oznamujeme vám, že sv. manželstva chcú prijať:

Tomáš Číp, narodený vo Valašských Mezdričí ČR a bývajúci v Prešove, syn Radeka a Miroslavy rod. Adamkovej

a

Michaela Romanová, narodená a bývajúca v Prešove, dcéra Jozefa a Ingrid rod. Pastýrovej.

Ohlasujú sa po druhý krát. 

Daniel Galajda

     farár         
© 2018 Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov | GDPR | ANAXIOS SERVICES | Administrácia webu