FARSKÉ OZNAMY 22. 05. – 28. 05. 2016

  • Vo štvrtok 26. mája 2016 máme Sviatok Najsvätejšej Eucharistie. Sv. liturgie budú ráno 5:45, 7:00, 8:30 a popoludní 16:30 a 18:00 hod. Zároveň počas celého dňa bude vystavená najsvätejšia eucharistia ku celodennej poklone.
  • Eucharistický sprievod po Prešove v nedeľu 29. mája začne v našej katedrále o 15:00 hod. Pokračovať bude k františkánom a zakončenie sprievodu bude v Konkatedrále sv. Mikuláša. Sprievod povedie o. Arcibiskup a metropolita Ján Babjak.
  • V sobotu 28. mája sa v celej našej archieparchii uskutoční Iniciatíva za čisté prostredie v našich farnostiach. Farnosti mesta Prešov sa zapoja do tejto aktivity zbieraním odpadkov cez dobrovoľníkov v lokalite Kvašna voda na Cemjate. Spoločné stretnutie pre všetkých je o 9:15 hod. na parkovisku pred závorou na Cemjate. Dľžka trvania: cca 2,5 hodiny. Pozývame všetkých, aby sme niečo urobili pre svoje okolie, v ktorom žijeme. Tí, ktorí plánujete prísť na Cemjatu MHDčkou, použite linku č. 18, ktorá prichádza na zástavku Kvašná voda o 9:03 hod.
  • Nové číslo časopisu Slovo.
  • Oznamuje Vám, že diakonát a presbyterát mieni prijať Pavol Dancák, narodený v Trebišove a bývajúci v Prešove, syn rodičov prof. PhDr. Pavla Dancáka PhD. a Moniky rod. Hamžikovej.

Daniel Galajda

            farár         
© 2018 Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov | GDPR | ANAXIOS SERVICES | Administrácia webu