FARSKÉ OZNAMY 15. 05. – 21. 05. 2016

  • Dnes sme začali sviatky Päťdesiatnice, popoludní o 16.00 hod bude večeradlo a o 17:00 Veľká večiereň s modlitbami k Svätému Duchu. Všetci ste srdečne pozvaný.
  • Zajtra máme sviatok  Pondelok Sv. Ducha (Najsvätejšej Trojice). Sv. liturgie budú ako vo sviatok o 5:45, 7:00, 8:30 a večer o 16:30 a 18:00.
  • 17. mája (utorok) bude pred večernou sv. liturgiou o 16:00 hod. Moleben k bl. P. P. Gojdičovi, a po sv. liturgii eucharistická pobožnosť za mesto Prešov.
  • Oznamujeme všetkým, ktorí sa zapísali na púť do Krakova, že autobusy budú odchádzať o 3:30 hod. zo zastávky Grešová.

 

Milodary na chrám: Z prvého svätého prijímania 65 €.

 

Oznamujeme vám, že sv. manželstva chcú prijať:

Pavol Dancák, narodený v Trebišove a bývajúci v Prešove, syn Pavla a Moniky rod. Hamžíkovej

a

Andrea Voľanská, narodená vo Vranove nad Topľou a bývajúca v Detríku, dcéra Martina a Ľubice rod. Jojovej. Ohlasujú sa po druhý krát.

Jaroslav Greš, narodený v Prešove a bývajúci vo Finticiach, syn Eduarda a Evy rod. Juhasovej

a

Petra Krajňáková, narodená a bývajúca v Prešove, dcéra Jozefa a Aleny rod. Urdovej. Ohlasujú sa po druhý krát. 

 Daniel Galajda

       farár         
© 2019 Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov | GDPR | ANAXIOS SERVICES | Administrácia webu