FARSKÉ OZNAMY 08. 05. – 14. 05. 2016

  • Dnes je zbierka na katolícke masmédiá. Svojím príspevkom tak môžeme podporiť masmédiálne projekty Katolíckej cirkvi, napr. TV Lux alebo Rádio Lumen.
  • V stredu, 11. mája 2016 máme sviatok bl. Vasiľa Hopka. Po večernej sv. liturgii bude moleben k blahoslavenému.
  • V sobotu 14. mája 2016 bude piata zádušná sobota. Po rannej liturgii bude spoločná panychída za všetkých zomrelých.
  • V nedeľu začíname sviatky Päťdesiatnice, sväté liturgie budú s myrovaním, popoludní o 16.00 hod bude večeradlo a o 17:00 Veľká večiereň s modlitbami k Svätému Duchu.
  • Oznamujeme vám, že Púť Božieho milosrdenstva do Krakova bude v sobotu mája 2016. Zároveň vás všetkých na ňu srdečne pozývame. Záujemcovia sa môžu hlásiť v sakristii katedrály a je potrebné nechať zálohu 5 €.

Oznamujeme vám, že sv. manželstva chcú prijať:

Pavol Dancák, narodený v Trebišove a bývajúci v Prešove, syn Pavla a Moniky rod. Hamžíkovej

a

Andrea Voľanská, narodená vo Vranove nad Topľou a bývajúca v Detríku, dcéra Martina a Ľubice rod. Jojovej. Ohlasujú sa po prvý krát.

Jaroslav Greš, narodený v Prešove a bývajúci vo Finticiach, syn Eduarda a Evy rod. Juhasovej

a

Petra Krajňáková, narodená a bývajúca v Prešove, dcéra Jozefa a Aleny rod. Urdovej. Ohlasujú sa po prvý krát. 

 Daniel Galajda

        farár         
© 2019 Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov | GDPR | Mgr. Ondrej Miškovič | Administrácia webu