FARSKÉ OZNAMY 02. 05. – 08. 05. 2016

  • Stretnutie detí, ktoré majú ísť na prvé sv. prijímanie sa uskutoční v pondelok 2.5.2016 o 17:30 v chráme.
  • Vo štvrtok 5. mája 2016 máme prikázaný sviatok Nanebovstúpenia Pána. Sv. liturgie budú ráno 5:45, 7:00, 8:30 a popoludní o 16:30 a o 18:00 hod. Po každej sv. liturgii bude myrovanie. Veľkú večiereň sviatku budeme mať v stredu po večernej liturgii.
  • Budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédiá.
  • Prvé sv. prijímanie v našej farnosti bude v nedeľu 8. mája 2016 o 10:00 hod. Z tohto dôvodu sa mení jazyk sv. liturgií. O 8:00 hod. bude cirkevno-slovanská liturgia a o 10:00 hod. bude slovenská liturgia.
  • Oznamujeme vám, že Púť Božieho milosrdenstva do Krakova sa uskutoční mája 2016. Zároveň vás všetkých na ňu srdečne pozývame. Záujemcovia sa môžu hlásiť v sakristii katedrály a je potrebné nechať zálohu 5€. 
  • Daniel  Galajda

           farár         
© 2019 Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov | GDPR | ANAXIOS SERVICES | Administrácia webu